Ông Đinh Văn Hà

Trong Công ty Cổ phần Dược thảo Công nghệ Nano Hóa, ông Đinh Văn Hà là người sáng lập, nghiên cứu chiến lược phát triển của công ty. Ông Đinh Văn Hà tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quốc tế học (chuyên ngành kinh tế quốc tế) năm 2012 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2011 ông bắt đầu tìm hiểu về Đông trùng hạ thảo và bắt đầu xây dựng thị trường Đông trùng hạ thảo nuôi cấy tại Việt Nam. Ông có kinh nghiệm 10 năm trong ngành Đông trùng hạ thảo tại việt Nam và hiện tại ông đang sở hữu Công nghệ nuôi cấy Đông trùng hạ thảo chủng Cordyceps Militaris. Là một chuyên gia hoạt động lâu năm trong lĩnh vực Đông trùng hạ thảo tại Việt Nam, Ông Hà là người nắm rõ xu hướng phát triển sản phẩm trong ngành Đông trùng hạ thảo và luôn có những ý tưởng xây dựng sản phẩm giúp ngành Đông trùng hạ thảo tiệm cận những công nghệ mới, hướng đi mới. Ông Đinh Văn Hà vẫn luôn tìm kiếm các các cộng sự cùng chung ý tưởng, chí hướng để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, mang đến được nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt.

Bài viết của tác giả: Ông Đinh Văn Hà

Gọi ngay Gọi ngay
Zalo Zalo
Facebook Chat Facebook
Địa chỉ Địa chỉ